Перелік адмінпослуг

Перелік адміністративних послуг центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради :

1.Надання витягів з протоколів засідань Комісії з питань захисту прав дитини та Координаційної ради з питань дітей
2.Внесення змін в рішення виконкому
3.Надання суб'єкту підприємницької діяльності дозволу на розгортання мережі кабельного телебачення на території м.Стрия
4.Надання суб'єкту підприємницької діяльності дозволу на розгортання мережі доступу до Інтернету на території м.Стрия
5.Укладання договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
6.Оздоровлення дітей пільгових категорій
7.Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
8.Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки
9.Видача паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
10.Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
11.Внесення змін до паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
12.Погодження проекту землеустрою усіх категорій та форм власності
(суб’єктам господарювання)
13.Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна
14.Встановлення режиму роботи стаціонарних об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг
15.Встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільонах
16.Продовження терміну дії режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільонах
17.Погодження розміщення з встановленням режиму роботи об'єктів дрібнороздрібної мережі з тимчасових споруд та літніх майданчиків
18.Погодження розміщення з встановленням режиму роботи для здійснення одноразової (одноденної) діяльності у дрібнороздрібній мережі з тимчасових споруд
19.Дублікат режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг
20.Переоформлення режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг(при реорганізації юридичної особи з правонаступництвом)
21.Встановлення нового режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (у разі зміни суб'єктом господарювання встановленого режиму роботи)
22.Надання в оренду користуванням нерухомим комунальним майном
23.Продовження, переукладення та внесення змін до договору оренди нерухомого майна комунальної власності м. Стрия
24.Згода на передачу нерухомого майна комунальної власності в суборенду
25.Розірвання договору оренди комунального нерухомого майна
26.Рішення про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації
27.Видача ордерів на квартири державного житлового фонду
28.Видача ордерів на службові жилі приміщення
29.Видача ордера на видалення зелених насаджень(сухостою)
30.Погодження заміни наймача у договорі найму житла
31.Надання статусу і видача довідки „Дитина війни"
32.Призначення компенсації по догляду за інвалідом І групи та престарілим, який досяг 80-річного віку (рішення про призначення допомоги)
33.Виплата щорічної одноразової грошової допомоги до дня Перемоги
34.Встановлення факту розкуркулювання, адміністративного виселення, з відшкодуванням матеріальних збитків, поновленням трудових, житлових, пенсійних та інших прав громадян
35.Видача посвідчення дитини з багатодітної сім'ї
36.Клопотання про присвоєння почесного звання “Матері-героїні”
37. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
38. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
39.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється права суборенди, сервітуту з видачею витягу
40. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
41. Державна реєстрація обмежень у використанні земель
42. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами з видачею витягу
43. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення з видачею витягу
44. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
45. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
46. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
47.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
48. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової книги (плану) та іншої картографічної документації
49. Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
50. Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
51. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
52. Видача довідки з Державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
53. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
54. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників
55. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів
56. Державна реєстрація юридичної особи
57. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
58. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
59. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи
60. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття
61. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
62. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення
63. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням
64. Реєстрація громадського об'єднання
65. Прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання
66. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/або статуту
67. Внесення до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
68. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об'єднання
69. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об'єднання,мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення
70. Внесення до Реєстру громадських об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання
71. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
72. Державна реєстрація інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)
73. Видача інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
74. Оформлення та видача паспорта громадянина України
75. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого
76. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
77. Реєстрація місця проживання особи
78. Зняття з реєстрації місця проживання особи
79. Реєстрація місця перебування особи
80. Видача дозволу (санітарного паспорта на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.
81. Отримання експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження.
82. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
83. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

84. Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

85. Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

86. Надання державної допомоги сім'ям з дітьми, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»;
87. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

88 Виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

89. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд;

90. Виплати компенсацій та допомоги певних видів, передбачених Законом України«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

91. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

92. Взяття на облік особи з інвалідністю для забезпечення легковими автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті 1 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

93. Надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

94. Виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям осіб з інвалідністю;

95. Виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

96. Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

97. Виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту;

98. Виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян;

99. Надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

100. Оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;

101. Виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю;

102. Виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

103. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі;

104. Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

105. Виплати грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».